Navigation

整形外科

整形外科不仅可修复明显的疤痕,更可借助内窥镜及微创技术明显降低手术并发症几率。然而,整形外科对所用器械有着极高的要求,其原因在于,通常情况下,人体的生理结构并不能为整形手术操作提供足够的内部空间,因此,术者往往须要借助器械人工创造出一个用于完成整形操作的内部空间。目前,微创技术已在整形外科各领域得以应用。卡尔史托斯的产品包括脸部整形、眼睑整形、腹壁重建、手部整形及周围神经外科。

产品推介

光学照明拉钩系统,用于隆胸和乳房重建术

产品特点:

  • 用于隆胸手术中乳房下皱襞或腋下入路
  • 用于乳房重建手术中提拉背阔肌
  • 使用拉钩器时可自行选择是否配备内窥镜

应用领域的其它信息

未找到与您搜索相匹配的结果

未找到与您搜索相匹配的结果

CLICKLINE 器件 型号28163xx, 30131, 33110xx, 33121, 33122, 33123, 33125x, 33127x, 33126, 3315x, 3313x, 3314x, 33161, 33200xx, 33210xx, 33250xx, 33300xx, 33310xx, 33400xx, 33410xx, 33500xx, 33510xx, 33600xx, 33610xx, 33700xx, 33710xx, 33810xx, 34110xx, 34210xx, 34250xx, 34310xx, 34410xx, 34510xx, 34710xx, 50220xx, 50221xx, 50222xx, 50235xx, 50236xx, 50510x

CLICKLINE 器件 型号28163xx, 30131, 33110xx, 33121, 33122, 33123, 33125x, 33127x, 33126, 3315x, 3313x, 3314x, 33161, 33200xx, 33210xx, 33250xx, 33300xx, 33310xx, 33400xx, 33410xx, 33500xx, 33510xx, 33600xx, 33610xx, 33700xx, 33710xx, 33810xx, 34110xx, 34210xx, 34250xx, 34310xx, 34410xx, 34510xx, 34710xx, 50220xx, 50221xx, 50222xx, 50235xx, 50236xx, 50510x

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, PL, TR, US
版本:
4.2 02-2020
材料编号:
97000025
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
夹持器 型号 28272 UFN、28272 UFP

夹持器 型号 28272 UFN、28272 UFP

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR, US
版本:
1.1 10-2019
材料编号:
97000281
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
à WENGEN 呼吸植入物 444003 – 444008

à WENGEN 呼吸植入物 444003 – 444008

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
3.0 10-2017
材料编号:
97000094
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
HF 电缆 系列 277, 278, 279, 26002, 26004, 26005, 26006, 26176, 27176, 20530070, 20530071, 847000, 847002

HF 电缆 系列 277, 278, 279, 26002, 26004, 26005, 26006, 26176, 27176, 20530070, 20530071, 847000, 847002

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR, US
版本:
2.0 10-2017
材料编号:
97000170
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
光学剥离器 型号 50300xx、50200xx、58200xx

光学剥离器 型号 50300xx、50200xx、58200xx

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
2.0 11-2017
材料编号:
97000083
应用领域:
整形外科
仅向登录用户提供该文件 请您登录