Navigation

心血管外科

内窥镜有助于减少心血管外科手术可能带来的创伤,同样其在培训及教学过程中,内窥镜的资料记录和展示等优势也日益显著。近年来,心血管微创手术取得了巨大的进步并已在许多领域可以完全代替传统的开放式手术。其优势在于:不必实施胸骨切开术便可保证胸廓的稳定性、降低创伤且创口具有复原快、术后不明显等特点。此外,卡尔史托斯的产品并不仅限于内窥镜,除二尖瓣手术所用的内窥镜及相关器械外,还提供用于房颤消融手术、提取大隐静脉及桡动脉内窥镜、分别适用于成年人、儿童及婴儿的模块式万能拉钩系统。在血管外科手术中,我们能为患者量身裁衣制造腹腔镜支持或手动支持腹部主动脉专用的手术腹腔镜。

产品推介

EndoCAMeleon® HOPKINS® 内镜

“眼观六路”

根据不同的手术情况,可在0° – 120°之间调整EndoCAMeleon®内镜的视野方向,特别适用于二尖瓣手术房颤消融微创手术。

产品特点:

 • HOPKINS® 内镜配备独有的柱状透镜系统和10mm硬质外鞘
 • 适于为狭窄生理结构进行手术
 • 一般情况下,无需再对支臂位置进行调整

IMAGE1 S 3D – 全面领先

IMAGE1 S 3D 摄像平台为外科医生提供出色的深度感知,尤其是在对空间感知要求较高的情况下,如缝合及打结过程中,3D 立体内镜成像系统的作用尤为重要。​

 • 3D 系统带有直径 10 mm 的电子内镜及 VITOM® 3D
 • 轻松由 3D 转换至 2D
 • 能整合到 IMAGE1 S 平台
 • 三种创新成像技术可提升组织区分能力
 • 2D 和 3D 图像显示:

       - CLARA: 均匀照明

       - CHROMA: 提升对比度

       - SPECTRA: 色调调整和置换

可重复使用的内镜血管采样牵开器

KARL STORZ为搭桥手术提供内镜式桡动脉和大隐静脉取样的全套器械,其由牵开器和补充器械组成。

产品特点:

 • 可高温高压灭菌,重复使用显著降低器械成本
 • 器械拥有多种规格型号,适用于对各种生理结构进行桡动脉和大隐静脉取样
 • HOPKINS® 内镜可高清显示术区

更多产品推介

应用领域的其它信息

未找到与您搜索相匹配的结果

未找到与您搜索相匹配的结果

VITOM® 3D clamping jaw for POINT SETTER Models 28272 VTP/PSG/PSK/PSF

VITOM® 3D clamping jaw for POINT SETTER Models 28272 VTP/PSG/PSK/PSF

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
1.1 03-2017
材料编号:
97000155
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
HF Cable Series 277, 278, 279, 26002, 26004, 26005, 26006, 26176, 27176, 20530070, 20530071, 847000, 847002

HF Cable Series 277, 278, 279, 26002, 26004, 26005, 26006, 26176, 27176, 20530070, 20530071, 847000, 847002

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
1.0 07-2016
材料编号:
97000170
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
Sterile Drape for VITOM® 3D Exoscope Model TH 001

Sterile Drape for VITOM® 3D Exoscope Model TH 001

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
1.1 01-2017
材料编号:
97000169
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
RoBi® instrument, Size 3.5 mm, 2-part, separable

RoBi® instrument, Size 3.5 mm, 2-part, separable

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
2.0 08-2015
材料编号:
97000118
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录
CLICKLINE Instruments Models 28163xx, 30131, 33110xx, 33121, 33122, 33123, 33125x, 33127x, 33126, 3315x, 3313x, 3314x, 33161, 33200xx, 33210xx, 33250xx, 33300xx, 33310xx, 33400xx, 33410xx, 33500xx, 33510xx, 33600xx, 33610xx, 33700xx, 33710xx, 33810xx, 34110xx, 34210xx, 34250xx, 34310xx, 34410xx, 34510xx, 34710xx, 50220xx, 50221xx, 50222xx, 50235xx, 50236xx, 50510x

CLICKLINE Instruments Models 28163xx, 30131, 33110xx, 33121, 33122, 33123, 33125x, 33127x, 33126, 3315x, 3313x, 3314x, 33161, 33200xx, 33210xx, 33250xx, 33300xx, 33310xx, 33400xx, 33410xx, 33500xx, 33510xx, 33600xx, 33610xx, 33700xx, 33710xx, 33810xx, 34110xx, 34210xx, 34250xx, 34310xx, 34410xx, 34510xx, 34710xx, 50220xx, 50221xx, 50222xx, 50235xx, 50236xx, 50510x

媒体类型:
包装附带说明
可选语言:
D, E, ES, FR, IT, PT, RU, CN, AR, JP, TR
版本:
3.1 09-2014
材料编号:
97000025
应用领域:
仅向登录用户提供该文件 请您登录